Cục Thuế TP Hải Phòng công khai danh sách NNT có rủi ro cao về thuế và hóa đơn

Cục Thuế TP Hải Phòng công khai danh sách NNT có rủi ro cao về thuế và hóa đơn

Cục Thuế TP Hải Phòng công khai danh sách 100 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, không có hóa đơn điện tử của hàng hóa dịch vụ mua vào, có rủi ro cao về thuế và hóa đơn.

Home Casta hỗ trợ kế toán thuế, hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0941.111.286

Địa chỉ: 37/66 Trung Hành, Đằng Giang, Hải An, Hải Phòng.

Trả lời