Chơi Video

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ ?

PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ PHÙ HỢP VỚI MỌI LOẠI HÌNH KINH DOANH

Chơi Video
Chơi Video

PHẦN MỀM HOME CASTA INVOICE – TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI VÀ MỀM DẺO

CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

hoa-don-dien-tu-vninvoice
ThuongHieu-1536x1536

TẠI SAO KHÁCH HÀNG CHỌN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ HOME CASTA INVOICE

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Mục 2 điều 4, thông tư 32 quy định về điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử :

hhd
QuyTrinhPhatHanhHDDT-1536x851

THỦ TỤC THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Theo điều 7 thông tư 32/2011/TT-BTC: